การจัดการโปรไฟล์

การจัดการสมาชิก

การกำหนดให้ อจ.สร้างรายวิชาได้

การเพิ่มและจัดการบล๊อค

การสร้างประเภทหมวดหมู่รายวิชา

การสร้างรายวิชาในฐานะผู้สอน

การตั้งค่ารายวิชา

การจัดการหัวข้อรายวิชา

การเพิ่มเนื้อหา Page แทรกเนื้อหา

การเพิ่มเนื้อหาแหล่งข้อมูล

การเพิ่มเนื้อหาโฟลเดอร์

การเพิ่มเนื้อหา Label

การเพิ่มเนื้อหา URL

การเพิ่มกิจกรรมกระดานเสวนา

การเพิ่มกิจกรรมห้องสนทนา

การเพิ่มกิจกรรมบทเรียนสำเร็จรูป

การเพิ่มกิจกรรมโพลล์

การเพิ่มกิจกรรม Assignment

การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ ตอนที่ 1

การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ ตอนที่ 2

การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ ตอนที่ 3

การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ ตอนที่ 4

การเพิ่มผู้เรียนเข้าสู่รายวิชา

การกำหนดเงื่อนไขการเข้าเรียน

การรีเซ็ต การสำรองข้อมูล และการกู้คืนรายวิชา

 

copyright @ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก 2563

ติดต่อ : prajuab@amedschool.ac.th

คู่มือ Moodle สำหรับผู้เรียน

วิธีใช้งาน Moodle App

 

video การใช้งาน Moodle สำหรับ Admin และครู อาจารย์